From studies on the thrust in swimming

Authors

  • Przemyslaw Lutomski The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan, Poland
  • Tomasz Stankowski The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan, Poland
  • Konarski Jan The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan, Poland
  • Krzysztof Pietrusik The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan, Poland
  • Adam Ciereszko The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan, Poland
  • Ryszard Strzelczyk The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan, Poland

DOI:

https://doi.org/10.4100/jhse.2008.32.03

Keywords:

Swimming, Thrust, Swimming speed

Abstract

Swimming speed is determined by many factors, including weight preparation of the swimmer which is one of the most important ones. This power is directly related to the speed a swimmer can reach in water, that is the value of thrust. The aim of the study was to establish the level of thrust and swimming speed of the 2nd year students (n=20) of the University School of Physical Education (USPE) in Poznan and to compare them with the results of study from 1983 in which the 4th year students (n=20) of the USPE in Poznan were studied. The current study was carried out in the context of the long-term changes in swimming technique. Research methods: measurement of thrust in real conditions was performed using a prototype device for the measurement of thrust of a swimmer which makes it possible to register the force in the water environment; swimming speed was established on the basis of the time needed to cover the distance of 25 metres, according to the regulations of the Polish Swimming Association. Conclusions: the students taking part in the 1983 study had higher values of thrust, but a lower speed than the students taking part in the 2006 study, which suggests that apart from the thrust the technique of swimming has a important influence of the swimming speed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adach, Z., Adach, J. (1994) Wpływ siły ciągu i wybranych parametrów czynnościowych na szybkość pływania na krótkich dystansach. (Effect of thrust and selected functional parameters on speed of swimming at short distances),"Roczniki Naukowe" (Year Book), University School of PE in Poznań., no. 41.

Bartkowiak, E. (1999) Pływanie sportowe (Sport swimming), Biblioteka Trenera, Warszawa.

Costill, D.L., King, D.S., Holdren, A., Hargreaves, M. (1983) Swimming speed vs. swimming power, "Swimming Technique", 20(1), 20-22.

Craig, A.B., Skehan, P.L., Pawelczyk, J.A., Boomer, W.L. (1985) Velocity stroke rate, and distance per stroke during elite swimming competition, "Medicine and Science in Sport and Exercise", 17(6), 625-634. https://doi.org/10.1249/00005768-198512000-00001

Costill, D.L., King, D.S., Thomas, R., Hargreaves, M. (1985) Effects of reduced training on muscular power in swimming, "Physician and Sportsmedicine", 13, 94-101. https://doi.org/10.1080/00913847.1985.11708748

Dobosz, J. (2007) Indywidualna ocena kondycji fizycznej w perspektywie zmian populacyjnych. Punktacyjne tablice sprawności fizycznej. Biospołeczne aspekty rozwoju współczesnej młodzieży polskiej w okresie dojrzewania, Dziesiąte warsztaty antropologiczne im. prof. J. Charzewskiego. Warszawa.

Drozdowski, Z. (1998) Antropometria w wychowaniu fizycznym (Anthropometry in physical education), AWF Poznań.

Guzman, J.R. (1998) Swimming drills for every stroke, Human Kinetics, Champaign, IL.

Haljand, R. (1997) Methods of kinematic evaluations for competition techniques in swimming and conclusions for training, Symposiums-Bericht, Kölner Schwimmsporttage, Cologne Swimming Symposium 1996. Orig.-Ausg.-Bockenem: Sport-Fahnemann-Verlag.

Hannula, D., Thornton, N. (ed.) (2001) The swim coaching bible, Human Kinetics, Champaign, IL.

Kjendlie, P.L., Haljand, R., Fjørtoft, O. And Stallman, R.K. (2006) The temporal distribution of race elements in elite swimmers. In: Vilas-Boas, J.P., Alves, F. and Marques, A. (Eds.), "Biomechanics and Medicine in Swimming X. Portuguese Journal of Sport Sciences: Porto, pp. 54-56.

Kraemer, W., Fleck, S.J. (2004) Strenght training for young athletes, Second edition. Champaign, Human Kinetics.

Maglischo, E.W. (1993) Swimming even faster, Moutain View, Mayfield Publ. Company.

Maglischo, E.W. (2001) Swimming fastest, Champagin. Human Kinetics.

SHARP, R.L. (1986) Muscle strength and power related to competitive swimming, "Journal of Swimming Research", 2(2), 5-10.

Przywęda, R., Dobosz, J. (2003) Kondycja fizyczna polskiej młodzieży (Physical condition of Polish youth), Monography of University School of PE nr 98, Warszawa.

Przywęda, R., Dobosz, J. (2005) Growth and physical fitness of polish youths, Monography of University School of PE nr 103, Warszawa.

Strzelczyk, R. (1982) Wpływ programowanych obciążeń siłowych na zmiany prędkości w pływaniu kraulem na piersiach (The effect of programmed weight loads in changes in speed doing the front crawl). Roczniki Naukowe AWF Poznań, pp. 121-144.

Strzelczyk, R., Daszkiewicz, A. (1982) Próba kompleksowego oddziaływania treningowego na prędkość w pływaniu (An attempt at comprehensive training influence on swimming speed). Year Book of University School of PE in Wrocław, book 32, pp.121-127.

Strzelczyk, R. (1983) Charakterystyka zależności między siłą ciągu a prędkością pływania i podstawowymi parametrami somatycznymi w aspekcie stopnia zaawansowania sportowego (A description of the relation between thrust and swimming speed and basic somatic parameters in the light of degree of sports advancement), Monography of University School of PE in Poznań no. 205.

Strzelczyk, R., Banaszak, F., Wachowski, E., Rychlewski, T. (1991) Uprawienie i kontrol za razwitiem siły i skorosti w procesie trenirowki pławcow. Woprosy fiziczeskowo wospitanija studentów (Managing and controlling the development of power and speed in the process of swimmers' training. Questions of physical education of students). Leningradzkij Gosudarstwiennyj Uniwersytet, XXII, pp. 43-48.

Strzelczyk, R., Wachowski, E. (1994) Siła ciągu w pływaniu (Thrust in swimming), Trening, no.3.

Sweetenham, B. (2003) Championship Swim Training, Champaign Human Kinetics.

Thomas, D.G. (2005), Swimming-3rd Ed - Steps to Success, Champaign Human Kinetics, IL.

Wachowski, E., Strzelczyk, R., Osiński W. (1975) O przydatności pomiaru siły ciągu w kształtowaniu szybkości pływaków (On the usefulness of measurement of thrust in development of swimmers' speed), "Sport Wyczynowy", No. 1, pp.1-5.

Wilmore, J.H., Costill, D.L. (1994) Physiology of sport and exercise, Champaign Human Kinetics.

Zatsiorski, W. M. (1979) Kształcenie cech motorycznych sportowca (Shape of player motor abilities), Sport and Tourism, Warszawa.

Statistics

Statistics RUA

How to Cite

Lutomski, P., Stankowski, T., Jan, K., Pietrusik, K., Ciereszko, A., & Strzelczyk, R. (2008). From studies on the thrust in swimming. Journal of Human Sport and Exercise, 3(2), 25–33. https://doi.org/10.4100/jhse.2008.32.03

Issue

Section

Performance Analysis of Sport