The determination of the relationship between levels of narcissim and motivational trends in the individual sports branches

Authors

  • Ünsal Tazegül Gazi University, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.4100/jhse.2013.83.09

Keywords:

Athlete, Narcissism, Motivation, Relation

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between levels of narcissim and motivational trends in the individual sports branches. The sample of the study includes a total of 350 young athletes in the branches of boxing, freestyle wrestling, Greco-Roman wrestling, taekwondo and weightlifting, participated in Turkey Youth Champions in 2011. Sport-specific motive scales (SSMS) and Narcissistic Personality Inventory (NPI) was utilized in order collect the datas in this study. SPSS 15 package software was used for the data analysis. The test of Kolmogorov-Smirnov to determine whether the data had a normal distribution , the test of Levene  was applied to determine the homogeneity of variances and it was determined that the datas had an homogeneous and normal distribution. Descriptive statistics and Pearson correlation analysis were used in the analysis of the data. In the result of data analysis, there was a a statistically significant relationship between the motive to achieve success with exploitation dimension and the power motive with superior dimension. (p<0,05).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aktop, A. (2002). Spora Özgü Başarı Motivasyonu İle Psikolojik ve Yapısal Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış,Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniverstesi, Antalya.

Arkonaç, S. A. (1998). Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi, İstanbul: Alfa Basım.

Aslan, A. & Kuru, E. (2002). Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Başarı Motivasyonu Farklılıkları ve Sportif Tecrübe ile İlişkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.

Atay, S. (2010). Çalışan Narsist. İstanbul: Namar yayınları.

Atay, S. (2009). Narsist Kişilik Envanterinin Türkçeye Standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), pp.181-196.

Brasile, F. M., Kleiber, D. A. & Harnisch, D. (1991). Analysis of Participation Incentives Among Athletes With and Without Disabilities. Therapeutic Recreation Journal, 25 (1), pp.18-33.

Çekin M. D., Tatar Y. & Afyon Y. A. (2001). 14-16 Yaş Grubunu Spora Teşvik Eden Unsurlar. Selçuk Ü., Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7.

Engür, M. (2002). Elit Sporcularda Başarı Motivasyonunun, Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi, Yayınlanmış, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniverstesi, İzmir.

Erman, A. K., Şahan, A. & Can, S. (2004). Sporcu Bayan ve Erkeklerin Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Karşılaştırılması, 10th ICHPER Sd. European Congress & TSSA 8th International Sport Science Congress, 17-20 November, Antalya.

Güleç, C. & Köroğlu, E. (1998). Psikyatri Temel Kitabı Cilt 2. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Gülen, A. (1998). Başarı Motivasyonu ve İş Örgütlerinde Yönetim Üst ve Orta Kademe Yöneticiler Üzerinde Bir Çalışma, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bililimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bolu.

Gülmez, N. (2009). Narsistik Liderlik, Yayınlanmış yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Güney, S. (1998). Davranış Bilimler ve Yönetim Psikolojisi Terimler. Sözlüğü: Ankara.

Gençtan, E. (2004). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar. İstanbul: Yaylacık Matbaacılık Ltd. Fromm, E. (1994). Sevginin ve Şiddetin Kaynağı. İstanbul: Payel Yayınları.

Hançerlioğlu, O. (1993). Ruhbilim Sözlüğü. İstanbul: Remzi kitap evi.

Hatfield, K. L. (1998). A Study of Participation Incentives Among Collegiate Athletes With and Without a Disability. Master's thesis, Southern Illinois University at Carbondale.

Hellandsig, E. T. (1998). Motivational predictors of high performance and discontinuation in different types of sports among talented teenage athletes. International Journal of Sport Psychology, 29, pp.27-44.

Karabulut, C., Kirazcı, S. & Aşçı H. F. (2000). Takım ve Bireysel Sporcuların Başarı Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi; Hacettepe Üniversitesi 6. Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Ankara.

Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları.

Konter, E. (2004). Antrenörlük ve Takım Psikolojisi. Ankara: Palme Yayıncılık.

Konter, E. (1995). Sporda Motivasyon. İzmir: Saray Tıp Kitapevi.

Köroğlu, E. & Bayraktar, S. (2007). Kişilik Bozuklukları. Ankara: HYB Basım Yayın.

Kuru, E. & Abakay, U. (2009). Güreş Grekorornen Genç Milli Takım Sporcularanın.Başarı motivlotivasyon Düzeylerinin, Sportif Tecrübe ve Antrenman Sıklığı Açısından İncelenmesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Derğisi cilt, 11 sayı 9, pp.41-50.

Martin, J. J. & Mushett, C. A. (1996). Social support mechanisms among athletes with disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 13, pp.74-83. https://doi.org/10.1123/apaq.13.1.74

Morf-Carolyn, C. & Rhodewalt, F. (2001). "Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model". Psychological Inquiry, 12(4), pp.177-196. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1204_1

Nicholls, J. G. & Robert G. C. (1992). The general and the specific in the development and expression of achievement motivation. Motivationin Sport and Exercise, 12, pp.17-24.

Öztürk, O. (2002). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Feryal Matbaası.

Soyer, F., Can, Y., Güven, H., Hergüner, G., Bayansalduz, M. & Tetik, B. (2010). Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi, International journal of Human Sciences, 7 (1), pp.226-239.

Tazegül, Ü. (2013a). Investigating the relationship between narcissism and motıvation level of boxings, JASSS, 6(5), pp.679-691.

Tazegül, Ü. (2013b). Investigating the Relationship Between Self-Esteem and Narcissism Level of Female Badminton Players. JASSS, 6(8), pp.983-996.

Tazegül, Ü & Soykan, A. (2013a). The Comparision of Narcissism Levels of Theathletes at Individualsports According to Their Socia-Demographic Features. American International Journal of Contemporary Research, 3(7), pp.128- 133.

Tazegül, Ü & Soykan, A. (2013b). Investigating the relationship between narcissism and motivation level of wrestlers. Global Advanced Research Journal of Social Science, 2(5), pp.27-33.

Tazegül Ü. (2011). Comparison of narcissisms Level of athletes in some branches. International Journal of Sport Studies, 1(4), pp.168-79.

Tazegül, Ü. (2012). Bireysel sporlardaki sporcuların narsisizm düzeylerinin sosyo demografik özelliklerine göre karşılaştırılması, 2ND Internatıonal Socıal Scıences ın Physıcal Educatıon and Sport Congress, May 31-June 2, Ankara /Turkey.

Tazegül, Ü., Kalkavan, A. & Ersoy, A. (2012). Farklı Bireysel Sporlardaki Sporcuların Motivasyon Düzeylerinin Elde Ettikleri En Büyük Derece Değişkenine Göre Karşıtlaştırılması, 2ND Internatıonal Socıal Scıences ın Physıcal Educatıon and Sport Congress, May 31-June 2, Ankara /Turkey.

Tiryaki, Ş. & Gödelek, E. (1997). Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları İçin Uyarlama Çalışması; 1. Uluslar arası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildirileri, Bağırgan Yayınevi.

Türkmen, M. (2005). Profesyonel Erkek Futbolcular İle Amatör Erkek Futbolcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Manisa Örneği), Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniverstesi, Manisa.

Ural, O. (2008). Futbolda Takım Performansına Etki Eden Motivasyonel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama (Gençlerbirliği Spor Kulübü Örneği), Yayınlanmış Yüksel Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.

Wallace, H. M. & Baumeister R, F. (2002). "The performance of narcissists rises and falls with perceived opportunity for glory". Journal of Personality and Social Psychology, 82(5), pp.832. https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.5.819

Wampbell, E. & Jones, E. (1994). Psychological Well-being in Wheelchair Sport Participants and Nonparticipants. Adapted Physical Activity Quarterly, 11, pp.404-15. https://doi.org/10.1123/apaq.11.4.404

Statistics

Statistics RUA

Published

05-12-2013

How to Cite

Tazegül, Ünsal. (2013). The determination of the relationship between levels of narcissim and motivational trends in the individual sports branches. Journal of Human Sport and Exercise, 8(3), 837–846. https://doi.org/10.4100/jhse.2013.83.09

Issue

Section

Articles