Latyshev, Mykola, Sergii Latyshev, Georgiy Korobeynikov, Oleh Kvasnytsya, Victor Shandrygos, and Yuriy Dutchak. 2020. “The Analysis of the Results of the Olympic Free-Style Wrestling Champions”. Journal of Human Sport and Exercise 15 (2):400-410. https://doi.org/10.14198/jhse.2020.152.14.