Malliou, Paraskevi, Stella Rokka, Georgios Tsiganos, Savvas Mavromoustakos, and Georgios Godolias. 2013. “Profile of Dance Aerobic instructors’ Injuries, Part I”. Journal of Human Sport and Exercise 8 (3):806-12. https://doi.org/10.4100/jhse.2013.83.05.