Oliveira, Ailton, Scenarios - Federal University of Sergipe, Brazil