Theodorou, Apostolos, Kapodistrian University of Athens, Greece