Prikhodov, Dmitry Sergeevich, Siberian Federal University, Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F. Voyno-Yasenetsky, Reshetnev Siberian State University Science and Technology, Russian Federation