Kioumourtzoglou, Efthimis, University of Nicosia, Cyprus