Vakhitov, Galim Z., Kazan (Volga Region) Federal University, Russian Federation