Kochetkov, Igor G., Ulyanovsk State University, Russian Federation