Sandhu, Jaspal Singh, Guru Nanak Dev University, India