Zasyadko, K. I., Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Russian Federation