Adnan, Rahmat, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia