Vynohradov, Valeriy, Borys Grinchenko University, Ukraine