Bazhdanova, Yuliya V., Plekhanov Russian University of Economics, Russian Federation