Koustelios, Athanasios, University of Thessaly, Greece