Kerdpitak, Chayanan, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand