Lin, Kuo-Chuan, Chung Yuan Christian University, Taoyuan, Taiwan, Province of China