Rozhnova, Tatyana M., I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Russian Federation